53 เปอร์เซ็นต์ ผู้สูงอายุชาวโปแลนด์ไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย

53 เปอร์เซ็นต์ ผู้สูงอายุชาวโปแลนด์ไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
มากถึง 36 เปอร์เซ็นต์. ของผู้คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเชื่อว่าอายุของพวกเขาเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินชีวิตและมากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขาไม่ได้ออกกำลังกายใด ๆ เลยแม้แต่การเดิน ความคล่องตัวของผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ