โรคการกินกลางคืน - สาเหตุอาการการรักษา

โรคการกินกลางคืน - สาเหตุอาการการรักษาตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
Night eating syndrome (NES) ตื่นขึ้นมาซ้ำ ๆ ตอนกลางคืนเพื่อกินอะไร ตลอดทั้งวันผู้ที่เป็นโรค NES บริโภคแคลอรี่ในปริมาณเท่า ๆ กันกับคนอื่น ๆ แต่ส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน