ผลการทดสอบ I-PSS 45

ผลการทดสอบ I-PSS 45ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการตรวจต่อมลูกหมากหมายความว่าอย่างไร? สวัสดีชื่อนี้มาจากคำภาษาอังกฤษ International Prostatae อาการ Score (IPSS) และเป็นมาตราส่วนการร้องเรียนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษจาก American Society of Urology โดย American Society of Urological Measures Committee