ปิกนิกป้องกันมะเร็ง "ALL HANDS ON DECK" ในเดือนสิงหาคมที่KOŁOBRZEG

ปิกนิกป้องกันมะเร็ง "All Hands on Deck" ในเดือนสิงหาคมที่Kołobrzegตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผมร่วงหลังการรักษาด้วยเรตินอยด์
ผมร่วงหลังการรักษาด้วยเรตินอยด์
"All Hands on Deck" เป็นโครงการริเริ่มเฉพาะที่ส่งเสริมการป้องกันมะเร็งผ่านการเดินเรือในการดำเนินการดังกล่าวเรือโพโกเรียพร้อมลูกเรือผู้ป่วยมะเร็งบนเรือจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนสุดท้ายของ The Tall Ship Races และ