วันโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมโลก (MS)

วันโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมโลก (MS)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2017 วันแห่งโลก SM จะมีการเฉลิมฉลองในวอร์ซอ Polish Multiple Sclerosis Society ขอเชิญชวนทุกคนที่มี MS และผู้ที่สนใจในเรื่องนี้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างกระตือรือร้น ผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์เหนือการเฉลิมฉลองโลก