บันทึกของนักจิตวิทยาและความลับอย่างมืออาชีพ

บันทึกของนักจิตวิทยาและความลับอย่างมืออาชีพตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
คำถามของฉันเกี่ยวข้องกับการดูแลของนักจิตวิทยาในการรักษาความลับอย่างมืออาชีพในการจัดทำและจัดเก็บบันทึกเซสชั่น ไม่ว่าบันทึกเหล่านี้จะถูกแท็กด้วยชื่อของผู้ป่วยหรือมีวิธีปฏิบัติในการปกปิดข้อมูลนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ