ศ. ดร. HAB. N. MED. WIESŁAW TARNOWSKI: ฉันไม่ต้องใส่รองเท้ายาง

ศ. ดร. hab. n. med. Wiesław Tarnowski: ฉันไม่ต้องใส่รองเท้ายางตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ศ. ดร. hab. n. med. Wiesław Tarnowski ศัลยแพทย์ที่โดดเด่นได้ตัดสินใจเรียนแพทย์อย่างเป็นธรรมชาติหลังจากคุยกับเพื่อนร่วมงานไม่นานเขาก็เถียงกันว่าเป็นงานที่สะอาดเพราะคุณใส่เสื้อคลุมสีขาวตลอดเวลา หลายปีต่อมาแล้วด้วย