การคุมกำเนิด - การยุติในชุดที่สอง

การคุมกำเนิด - การยุติในชุดที่สองตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ฉันใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด Novynette เป็นเวลา 3 เดือนในวันที่ 8 กันยายนปีนี้ ฉันเริ่มชุดใหม่โดยไม่มีการแบ่ง 7 วัน หลังจาก 3 วันคือ 09/11 มีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นเช่นนี้