การสูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในผู้สูงอายุ

การสูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในผู้สูงอายุตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
การสูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นความผิดปกติของการนำเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกไปยังหูชั้นกลาง สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมักเกิดในผู้สูงอายุ อะไรคือสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า