สมอง. โครงสร้างของสมอง

สมอง. โครงสร้างของสมองตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ สมองของมนุษย์มีหน้าที่ที่ซับซ้อนมากมายดังนั้นจึงไม่ตื่นรู้ว่าโครงสร้างของสมองซับซ้อนเพียงใด โดยพื้นฐานแล้วสมองมีสามส่วนคือสมองที่เหมาะสม diencephalon และก้านสมอง