เอบิลฟูมิน - ยา

เอบิลฟูมินตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
Ebilfumin 1 แคปซูลประกอบด้วยโอเซลทามิเวียร์ 30 มก., 45 มก. หรือ 75 มก. (เป็นฟอสเฟต) ชื่อเนื้อหาแพคเกจสารออกฤทธิ์ราคา 100% แก้ไขล่าสุด Ebilfumin 10 pcs แคปซูลแข็ง Oseltamivir PLN 57.35 2019-04-05 Action Antiviral drug