ความดันโลหิตสูงหลัก - ข้อห้ามสำหรับการตั้งครรภ์?

ความดันโลหิตสูงหลัก - ข้อห้ามสำหรับการตั้งครรภ์?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
ฉันอายุ 19 ปีและเป็นเวลา 13 ปีฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งได้รับมรดกมาจากพ่อของฉัน ฉันยอมรับ Amlozek และ Valsacor อย่างถาวร ตอนนี้ฉันไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ แต่ฉันมีคู่นอนถาวรและเป็นไปได้ นอกจากนี้ฉันรู้ว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นพ่อแม่