ควรตรวจ HIV เมื่อใด?

ควรตรวจ HIV เมื่อใด?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
เกือบหนึ่งปีที่แล้วฉันมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวโดยไม่มีการป้องกันฉันไม่ได้หลั่งภายใน สี่เดือนต่อมาในกรณีที่ฉันตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวี ฉันไปหาสูตินรีแพทย์และบอกเขาเกี่ยวกับผลลัพธ์และเขาก็บอกว่าฉันไม่ทำ