ผลการต่อต้านไวรัสตับอักเสบซีในเชิงบวกและการเตรียมการในหลอดทดลอง

ผลการต่อต้านไวรัสตับอักเสบซีในเชิงบวกและการเตรียมการในหลอดทดลองตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ฉันและสามีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนในหลอดทดลอง วันนี้ฉันได้ผลลัพธ์และการต่อต้านไวรัสตับอักเสบซีเป็นบวก: สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับฉัน? เป็นไปได้ในหลอดทดลอง? ขอเพิ่มเติมว่าเคยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 ครั้ง Anti-HCV เป็นแอนติบอดีต่อไวรัส