เป็นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่?

เป็นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
สวัสดี! เป็นเวลานานที่ฉันสังเกตอาการต่างๆเช่นเบื่ออาหารเวียนศีรษะง่วงนอน (ฉันนอนประมาณ 11 หรือ 10 ชั่วโมงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและยังรู้สึกว่าต้องนอนอยู่) ความอยากอาหารมากหงุดหงิดไม่แยแส (ฉันเป็นนักเรียนม.