ATYWIA - เลือดออกก่อนสิ้นสุดตุ่ม

Atywia - เลือดออกก่อนสิ้นสุดตุ่มตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ฉัน 21. ฉันทานยาเม็ดคุมกำเนิด Atywia มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ไม่กี่วันที่ผ่านมามันยังเหลืออยู่ 5 เม็ดในตุ่มและฉันมีประจำเดือนแล้ว เป็นเรื่องปกติ? ฉันควรหยุดพัก 7 วันในสถานการณ์นี้หรือไม่? ฉันต้องการเพิ่มว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันรู้สึก