โทนิคหรือของเหลวในการดูแลผิวที่เป็นสิว?

โทนิคหรือของเหลวในการดูแลผิวที่เป็นสิว?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ฉันได้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบว่ามีการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ใช้โทนิคหรือไมเซลลาร์ฟลูอิดเป็นส่วนประกอบของการดูแลผิวที่เป็นสิวทุกวัน ควรเลือกอันไหนดี? การเตรียมการทั้งสองสามารถใช้ได้ในกรณีนี้ ถ้า