การรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษา MS

การรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษา MSตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ในช่วง Bieszczady Neurological Days ผู้เชี่ยวชาญได้ถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ในการรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม ผู้เชี่ยวชาญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสถานการณ์ของผู้ป่วย MS และการเข้าถึงที่ทันสมัย