สูตรอาหาร: กฎใหม่สำหรับการออกและปฏิบัติตาม

สูตรอาหาร: กฎใหม่สำหรับการออกและปฏิบัติตามตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2019 ภายใต้พระราชบัญญัติวันที่ 19 กรกฎาคม 2019 เกี่ยวกับการแก้ไขการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ปัญหาในด้าน e-health (วารสารกฎหมายปี 2019 ข้อ 1590) มีการใช้กฎใหม่ในการออกและกรอกใบสั่งยา ใบสั่งยากระดาษพระราชบัญญัติใหม่