คลินิก "นาฬิกาปลุกสำหรับผู้ใหญ่" เปิดให้บริการแล้ว

คลินิก "นาฬิกาปลุกสำหรับผู้ใหญ่" เปิดให้บริการแล้วตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผมร่วงหลังการรักษาด้วยเรตินอยด์
ผมร่วงหลังการรักษาด้วยเรตินอยด์
คลินิก "นาฬิกาปลุกสำหรับผู้ใหญ่" เปิดให้บริการแล้ว นี่เป็นสถานที่แห่งแรกในโปแลนด์! ผู้ใหญ่ที่อยู่ในอาการโคม่าจะได้รับการรักษาที่นั่น ขณะนี้มีคนไข้สองคนในคลินิก ผู้ป่วยอีกคนก็ถูกปลุกเช่นกัน คลินิก "นาฬิกาปลุกสำหรับผู้ใหญ่" ยังคงอยู่