แคมเปญการศึกษา "การทดลองทางคลินิกที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย"

แคมเปญการศึกษา "การทดลองทางคลินิกที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย"ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการศึกษา "Patient-Friendly Clinical Trials" เนื่องในโอกาสวันการทดลองทางคลินิกสากล "ภายใต้การอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของประธานสำนักงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ไบโอซิลและสมาคม