ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงอย่างไรหลังจากที่ขาดเม็ดยา?

ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงอย่างไรหลังจากที่ขาดเม็ดยา?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
หูอื้อ - สาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้หูอื้อ?
ฉันพลาดยาเม็ดคุมกำเนิดเม็ดที่ 18 หลังจากพบว่าฉันใช้เวลา 24 ชั่วโมงต่อมากับวันที่ 19 จากนั้นฉันก็กินยาเม็ดที่ 20 และ 21 ในเวลาเดียวกันโดยไม่ผิดพลาด ตอนนี้ฉันพักงาน 7 วัน มีความเสี่ยงและสูงแค่ไหน?