อาหารเพื่อมวลกล้ามเนื้อ - อาหารชนิดใดดีที่สุดสำหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อ?

อาหารเพื่อมวลกล้ามเนื้อ - อาหารชนิดใดดีที่สุดสำหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อ?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ความไม่เหมือนกันของต่อมไทรอยด์
ความไม่เหมือนกันของต่อมไทรอยด์
สวัสดีฉันมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารดังในหัวข้อ ฉันอ่านเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในเว็บไซต์ต่างๆมากมายเช่นสำหรับนักเพาะกาย แต่คำตอบที่นั่นไม่ได้ทำให้ฉันมั่นใจ หลายคนที่นั่นส่งเสริมกฎเงื่อนไขการกินอาหารและโอ้อวดเกี่ยวกับวงจรของพวกเขา