ตกขาวเป็นอันตรายต่อคู่ของคุณและนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากหรือไม่?

ตกขาวเป็นอันตรายต่อคู่ของคุณและนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากหรือไม่?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ฉันอายุ 19 และมีตกขาวมา 3 ปีแล้ว เป็นอันตรายต่อคู่นอนด้วยหรือไม่? ฉันจะหายจากสิ่งนี้หรือไม่? เป็นหมันเมื่อตกขาวนานขนาดนี้ได้หรือไม่? กรุณาช่วย. ส่วนใหญ่ตกขาวมักเป็นอาการของการอักเสบ คู่นอนสามารถติดเชื้อได้บ้าง