คุณควรกลัวการติดเชื้อ HIV หรือไม่?

คุณควรกลัวการติดเชื้อ HIV หรือไม่?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
ผลการทดสอบหลังการกำจัดติ่งเนื้อมดลูก
แม้ว่าสถิติจะแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ทั่วโลกจะลดลง แต่ก็ยังมีภูมิภาคที่อุบัติการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น มียาที่มีประสิทธิภาพที่ยับยั้งการพัฒนาของโรคอยู่แล้ว แต่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดพี