การตรวจทางนรีเวชเวอร์จิน

การตรวจทางนรีเวชเวอร์จินตัวเลือกของบรรณาธิการ
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
ผิวหนังถูกสร้างขึ้นอย่างไร
สวัสดีโปรดบอกฉันว่าควรตรวจหญิงพรหมจารีอย่างถูกต้องอย่างไร? ฉันพบว่าผู้หญิงดังกล่าวได้รับการตรวจทั้งทางช่องคลอดและทางทวารหนัก ไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจทางทวารหนักจะไม่ทำให้เยื่อพรหมจารีเสียหายหรือทำให้เสียหาย